Triển khai hệ thống dịch vụ Thuế Điện Tử ETAX thuedientu.gdt.gov.vn từ ngày 10/2/2020

hoa don dien tu Viettel

Từ ngày 07/02/2020 đến ngày 09/02/2020, Tổng Cục Thuế ngừng cung cấp hệ thống dịch vụ Kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử tại website: kekhaithue.gdt.gov.vn & website nopthue.gdt.gov.vn để thực hiện chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTax tại website thuedientu.gdt.gov.vn từ ngày 10/2/2020vì vậy, trước thời gian kể trên Quý doanh nghiệp nên hoàn tất sớm việc nộp các tờ khai qua mạng, nộp thuế điện tử và ghi chú lại các tên đăng nhập cũng như mật khẩu đã sử dụng ở cả 2 trang khai thuế và nộp thuế, tránh việc đăng nhập vào hệ thống eTax mới gặp trục trặc khi hệ thống thuedientu.gdt.gov. vn tại khu vực TPHCM chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/02/2020.

Hướng dẫn đăng ký trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn đối với doanh nghiệp mới thành lập: https://www.youtube.com/watch?v=4nALE1VWzjU